„Ние изграждаме устойчиви партньорства, чрез нашия доказан, уникален и систематичен подход“

С какво се занимаваме ?

Бизнес дейността на Самудра Комерс е търговията с електрически и електронни компоненти за автомобилната индустрия, иновативността е сърцевината ѝ, а устойчивостта ѝ придава одухотвореност.

С офиси в София и Виена, Самудра Комерс е стратегически партньор на МТА – водеща компания в проектирането и производството на електрически и електронни компоненти за автомобили и други превозни средства.
Сертифицирана по ISO 9001:2015 с област на приложение международна търговия с електрически и електронни компоненти за автомобилната индустрия, Самудра Комерс ползва методите на интуитивното управление базирано на Lean Management методологията.

Каква е визията ни за бъдещето ?
Визията ни за бъдещето е да се специализираме в управление на процеси с висока добавена стойност като изграждаме и развиваме дългосрочни отношения с клиенти и партньори базирани на устойчиви практики и социална отговорност.
Ценностите към, които се придържаме в този процес естествено допълват иновативната ни философия и стремежа ни към висока удовлетвореност на всички, с които имаме допирни точки по бизнес веригата:

Нашите партьори

MTA е водеща компания в проектирането и производството на електрически и електронни компоненти за световните производители на автомобили, мотоциклети, камиони, селскостопански превозни средства и земекопни машини.